Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • USLUGE

 • Nastojeći da budemo od pomoći ženi u svim segmentima njenog života i olakšamo joj svakodnevne prepreke s kojima se susreće, nudimo veliki broj usluga u okviru Centra.

  Neke od usluga svojim članicama nudimo besplatne, a za one koje se plaćaju osigurali smo značajan popust i povoljnije cijene u odnosu na ponudu u okruženju.

  Usluge koje trenutno nudimo su: 
  • Fitness centar
  • Dječija igraonica
  • Kafeterija i internet cafe
  • Biblioteka i čitaonica

   


 •  
 • 16.06.2012
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.