Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Vesele note - muzičko-ritmičke radionice - program za novembar
 • Edukativni program u kojem se djeca na zabavan način upoznaju s muzikom praćenom pokretom koja je važan faktor u razvoju djeteta.
 • Osmišljene su da kroz aktivnost podstiču razvoj govora, pamćenja, koncentracije, sposobnost slušanja, koordinaciju pokreta i socijalizaciju.

  Radionice su namijenjene djeci uzrasta od 4 do 7 godina, a realizirat će se četvrtkom, u periodu od 18.00 do 19.30h.

  Trajanje radionice: 90 min

  Cijena jedne radionice: 5KM

  U mjesecu novembru ćemo obrađivati pjesmice i kreativno izrađivati instrumenate kojima ćemo upotpuniti dojam muzičkih radionica.

  četvrtak, 1. novembar 2018.
  Naslov pjesme: Volim kišu

  Kroz analizu pjesmice razgovarat ćemo o radostima koje nam donosi kiša i utiscima koji ostavlja na nas. Cilj je pamćenje pokreta, te skladni pokreti tijela uz muziku.

  četvrtak, 8. novembar 2018.
  Radionica: Muzički instrument - zvečke

  Izradom kretivnih zvečki koje ćemo upotrebljavati u budućem radu učimo o historiji i karakteristikama ovog instrumenta.

  četvrtak, 15. novembar 2018.
  Naslov pjesme: Gdje je onaj cvijetak žuti

  Slušanjem i analizom pjesmice upoznat ćemo se sa pojmom “tempo”, te o njegovim vrstama i načinu prepoznavanja. Cilj je pamćenje teksta, kontrola disanja i glasa tokom pjevanja.

  četvrtak, 22. novembar 2018.
  Radionica: Muzički instrument - bubanj

  Koristeći kutije različitih oblika pravit ćemo bubanj i štapiće iz naše mašte. Nakon radionice ćemo isprobati njegovu zvučnost kroz par pjesmica, individualno i grupno.
  četvrtak, 29. novembar 2018.
  Naziv  pjesme: Moja mama divno priča

  Kroz ovu radionicu podstičemo razvoj pamćenja, skladnost pokreta, te samostalnog nastupa. Također, koristit ćemo instrumente koje smo napravili na prethodim radionicama.
 •  
 • 31.10.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.