Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Klub mladih Tignum
 • Nahlin klub mladih „Tignum“ osnovan je 2012. godine kao platforma za djelovanje mladih u okviru Centra za edukaciju i istraživanje "Nahla". Osnovan je s ciljem okupljanja mladih žena koje su zainteresovane za aktivno djelovanje u društvu, istraživanje problema zajednice, lično usavršavanje i participiranje u lokalnim i međunarodnim projektima.

  Rad kluba koncipiran je tako da članice imaju tri oblika aktivnosti:
  • edukativne, kroz koje usvajaju znanja i vještine neophodne za društveni aktivizam;
  • duhovne, kroz koje uče o duhovnim vrijednostima koje su dio Nahline misije i
  • praktične kroz koje pokazuju ono što su naučile tokom godine. 
  Članice Tignuma koje pokažu najbolje rezultate ulaze u naš program stipendiranja i postaju Nahline stipendistice, a one koje to svojim rezultatima opravdaju ostaju u programu sve do kraja svog studija.

  Aplikacije za članstvo u Tignumu prikupljaju se početkom svake akademske godine, a nakon javnog konkursa tročlana komisija odobrava nove članice. Glavni kriteriji za odabir su društveni aktivizam, uspjeh na fakultetu te motiviranost i identificiranje s misijom Nahle.

  Aktivnosti Tignuma pratite i na FB stranici Klub mladih Tignum
  Kontakt e-mail za vaša pitanja i prijedloge: tignum@nahla.ba
 •  
 • 17.10.2014
 •  
<< < 1 2 3 > >> 

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.