Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Nahlin teen klub
 • Nahlin teen klub okuplja djevojke u dobi od 14 do 18 godina koje žele kvalitetno provesti slobodno vrijeme, u dobrom društvu, uz puno zabave, usvajanja novih vještina i učenja o sebi i drugima.

  Kroz pažljivo osmišljene sadržaje, iskustvene radionice, treninge, izlete i susrete jednom sedmično djevojke imaju priliku pronalaziti odgovore na neka od pitanja koja imaju o sebi, svojim uvjerenjima i vrijednostima i svijetu koji ih okružuje:

  • Kako vidim sebe i šta želim biti?
  • Šta mi je bitno (vrijednosti i uvjerenja)?
  • Zašto me odrasli često ne razumiju?
  • Kako da budem snažna u teškim trenucima?
  • Zašto je vjera bitna i kako mi može pomoći u životu?

  Aktivnosti kluba realiziraju se svake godine u periodu od januara do aprila.
 •  
 • 01.12.2014
 •  
<< < 1 > >> 

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.