Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Treneri/ce za mlade prošli obuku!
 • Koordinatorica Nahlinih programa za mlade, Amina Šljivo Bećić, učestvovala je na edukaciji „Train the trainers – It's up to you 4“ u organizaciji NaturKultur E.V., a čiji je pokrovitelj bio Erasmus +.
 • Trening je održan u Walkenriedu (Njemačka) od 30. marta do 7. aprila 2017. i okupio je više od 40 iskusnih trenera i predstavnika nevladinog sektora koji rade s mladima iz 7 evropskih zemalja: Njemačke, Španije, Grčke, Bjelorusije, Turske, Makedonije i Bosne i Hercegovine. BiH je imala 4 predstavnika, među kojima je bila i predstavnica CEI Nahla, Amina Šljivo Bećić.

  .

  Tokom treninga, ovi mladi ljudi su imali priliku usvojiti vještine koje su potrebne u prenošenju znanja i radu s mladima, s fokusom na posebne tehnike i alate koje mogu koristiti u kreiranju projekata i apliciranju na različite evropske fondove, sveobuhvatnom kreiranju i realizaciji radionica, te cijeli spektar profesionalnih vještina uključujući neverbalnu komunikaciju, prezentacijske vještine, krizni menadžment, kreiranje argumentacije i slično. Velika pažnja posvećena je mogućim projektima koji bi imali za cilj integraciju izbjeglica u Evropi.  Na samom kraju treninga, svi učesnici i učesnice pozvani su da predložene ideje ne ostanu samo na papiru, nego da iskoriste priliku koju daju evropski fondovi i da kroz partnerstvo s organizacijama iz različitih zemalja razviju projekte. Svi učesnici i učesnice imaju obavezu kroz radionicu prenijeti usvojeno znanje, te kroz program mentoringa s trenerima iz Njemačke, Amerike, BiH i Portugala, razvijati se i dalje kako bi bili kvalitetni treneri za mlade.

 •  
 • 09.04.2017
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.