Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • ZAJEDNO DO DRUŠTVENIH PROMJENA

 • U nastojanju da kvalitetnije utječemo na pokretanje pozitivnih promjena i smanjimo stepen nezaposlenosti u našem društvu, odlučili smo udružiti snage s kompanijama koje u svom poslovanju promoviraju koncept društvene odgovornosti. Društveno odgovorno djelovanje naših partnera odnosi se na pružanje podrške našem centru pri realizaciji aktivnosti koje potiču procese zapošljavanja i samozapošljavanja.

  Naše aktivnosti usmjerene su na:

  • Pružanje edukativne i finansijske podrške marginaliziranim grupama žena kao što su samohrane majke, žene koje su već duži period bez zaposlenja, žrtve nasilja u porodici.
  • Osnaživanje žena kroz procese zapošljavanja i samozapošljavanja i ohrabrivanje da budu aktivne članice društva.

  Naše obuke planiraju se prema rezultatima tržišta rada te se biraju one obuke za koje se, prema istraživanjima, pretpostavlja da će u velikoj mjeri povećati konkurentnost žena u poslovnom okruženju.

  Svojom podrškom u vidu mentoringa, pružanja prilika za obavljanje prakse, stalnog ili honorarnog angažiranja polaznica obuka, finansijske podrške poslovnim idejama naših korisnica te drugim vidovima društveno angažiranog djelovanja naši društveno odgovorni partneri u velikoj mjeri doprinose poboljšanju kvaliteta života korisnica usluga CEI Nahla, kao i razvoju društva u cjelini.  


   
 •  
 • 01.06.2017
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.