Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Pasoš kompetencija
 • U radnoj svakodnevnici potrebno nam je više od pukog stručnog znanja - potrebna nam je i kompetencija da svoje stručno znanje adekvatno primjenjujemo. Takozvane ključne kompetencije, kao što su timske sposobnosti, sposobnosti učenja, kreativnosti, prilagođavanja i otpornosti na stres, često stičemo usput i nesvjesno.

  PASOŠ KOMPETENCIJA je instrument koji vam pomaže da kompetencije koje posjedujete sistematski utvrdite i prikažete. Na ovaj način nastaje vaš lični profil. Kreiranje ličnog profila putem PASOŠA KOMPETENCIJA omogućava efikasniju poslovnu orijentaciju prilikom predstojeće promjene zanimanja ili radnog mjesta, prilikom pripremanja razgovora sa saradnicima ili razgovora o svom učinku, ali i prilikom formuliranja vaših ličnih ciljeva.

  PASOŠ KOMPETENCIJA je instrument pomoću kojeg se, kroz proces samorefleksije, može napraviti osvrt na vlastitu biografiju. Shvatit ćete koje su vaše vještine i sposobnosti i naučit ćete ih ispravno procijeniti. PASOŠ KOMPETENCIJA vam postavlja i pitanja koja su vezana za vaša iskustva s porodicom,  slobodnim vremenom, poslovnim životom ili volonterskim radom, jer je sve to također dio vašeg kvalifikacijskog profila kao i formalno stečene diplome.

  Naše sposobnosti su vrlo raznovrsne. Mi ih svakodnevno primjenjujemo – a da to često i ne znamo! Steknite jasan uvid u svoje sposobnosti pa tek onda planirajte svoje sljedeće korake.

  Ukoliko ste zainteresovani za proces samorefleksije putem PASOŠA KOMPETENCIJA prijavite se na e-mail: anela@nahla.ba
 •  
 • 10.09.2013
 •  
<< < 1 > >> 

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.