Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

  • Realizirana akcija darivanja krvi
  • U prostorijama Centra za edukaciju i istraživanje "Nahla" u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH u srijedu, 27. septembra 2017. u terminu od 16 do 19 h realizirana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi.
  • U toku tri sata (od 16 do 19h), koliko je akcija trajala, tim za transfuzijsku medicinu FBiH je registrovao ukupno 32 zainteresiranih davalaca/davateljki krvi. Od toga, nakon ljekarskog pregleda i kontrole nivoa željeza, krv je uspješno doniralo 18 osoba.

    U ime Nahline linije zdravlja i medicinskog osoblja Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH zahvaljujemo svima koji su odvojili svoje vrijeme i darovali ovu dragocjenu tečnost za spašavanje ljudskih života.


  •  
  • 28.09.2017
  •  

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla   |   Džemala Bijedića 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664