Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Obuka za krojačicu i šnajdericu
 • Udruženje Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ Sarajevo, uz podršku Instituta za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International)-Ured u BiH, raspisuje:
 • KONKURS
  za upis polaznica na besplatnu četveromjesečnu obuku za krojačicu i šnajdericu

  Postanite kvalificirana krojačica i šnajderica, koja će imati kompetencije za pronalazak zaposlenja ili pokretanje vlastitog biznisa.

  Obuka za krojačicu i šnajdericu obuhvata 100 sati teoretske i praktične nastave o osnovama krojenja i šivenja. Polaznice će imati priliku da se kroz seminare o zapošljavanju i samozapošljavanju upoznaju s mogućnostima samozapošljavanja i aktivnog primjenjivanja stečene obuke.

  Nahlina poslovna zajednica pružit će mentorsku podršku polaznicama za pokretanje vlastitog biznisa, odnosno povezivanje s potencijalnim poslodavcima.

  Nastavu će držati iskusni predavači/ce iz oblasti šivenja, krojenja i poslovnih vještina. Po završetku obuke polaznice će dobiti certifikat kojim se potvrđuju stečene kompetencije, te prema ostvarenim rezultatima naše preporuke za angažman.

  Obuka će se realizirati od 2. marta do 1. jula 2015. godine u prostorijama CEI „Nahla“ u ulici Džemala Bijedića 122 u Sarajevu. Nastava će se održavati tri puta sedmično u poslijepodnevnim satima. Polaznice su oslobođene plaćanja kotizacije za učešće na obuci.

  Uvjeti:
  Minimalno SSS - III stepen
  Starosna dob od 20 do 45 godina

  Posebna pažnja pri razmatranju prijava bit će posvećena nezaposlenim osobama, samohranim majkama, ženama s većim brojem djece, ženama žrtvama rata, ženama žrtvama nasilja u porodici, suprugama invalida i demobiliziranih boraca.

  Prijave dostaviti putem ONLINE FORMULARA ili direktno u prostorijama CEI „Nahla“ do 12 sati 21. februara 2015. godine. Sve polaznice koje uđu u uži izbor, bit će pozvane na intervju.

  Broj mjesta je ograničen! Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja obratite se na e-mail: belma@nahla.ba. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 •  
 • 11.02.2015
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.