Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Kurs "Osnove baza podataka"
 • Želite upoznati najrasprostranjeniji model za upravljanje bazama podataka koji je istovremeno najpogodniji i najjednostavniji za rad? Imamo pravi kurs za vas.
 • Kroz naš kurs "Osnove baza podataka" naučite kako se upravlja podacima u tabelama, na koji način se optimiziraju baze podataka i savladajte vještine koje će vas usmjeriti prema SQL Developmentu i administriranju baza podataka.

  Kurs je namijenjen polaznicama s osnovnim znanjem o relacionim bazama podataka, ali i za one koje tek žele učiti o SQL-u.

  Primarni cilj kursa je steći vještine potrebne za rad s Microsoft SQL Serverom, počevši od instalacije lokalnog SQL Servera, restorea testne baze podataka, rada s relacionim bazama podataka, naredbe SELECT, spajanja tabela, korištenja funkcija, modifikovanja podataka (INSERT, UPDATE, DELETE), kreiranja SQL objekata i kreiranja baze podataka.

  TRAJANJE: Od 6. do 30. novembra 2018.

  TERMIN: dva puta sedmično, utorkom i petkom, u terminu od 17.30 do 20.00h.

  Cijena kursa je 160 KM.

  U cijenu je uključeno:
  • 20 sati nastave,
  • izrada finalnog projekta/certificiranje,
  • kompletna IT oprema koja je polaznicima potrebna za praćenje kursa.

  Predavač: Nedim Fatić

  Sve kandidatkinje bit će pozvane na besplatno ulazno testiranje, osnove računarske pismenosti, koje će se održati u dva termina: 24. oktobar u 17.30 i 30. oktobar u 17.30h.

  Prijave: putem ONLINE FORMULARA. Uplatu možete izvršiti do 31. oktobra ili do popune mjesta.

  Mjesto na kursu se osigurava po redoslijedu uplate. Za sve dodatne informacije javite se na e-mail: elvira@nahla.ba

  NAPOMENA: Nakon početnog nivoa planirani su i napredni kursevi iz ove oblasti.

 •  
 • 15.10.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.