Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Obuka za profesionalnu dadilju - upis u toku!
 • Odgovorni ste, komunikativni, kreativni, timski igrač i temeljiti? Volite rad sa djecom i želite poticati njihov pravilan rast i razvoj? Postanite profesionalna dadilja, koja će pomoći roditeljima u čuvanju, odgoju i edukaciji djece
 • SADRŽAJ I KONCEPT OBUKE:

  Obuka će obuhvatiti 75 časova iz oblasti:
  • Psihologija,
  • Pedagogija,
  • Vježbe iz prve pomoći i prepoznavanje znakova bolesti,
  • Zdrava ishrana djece i priprema jednostavnih jela i dječije hrane,
  • Fizička sigurnost djeteta,
  • Odnos dadilje i roditelja,
  • Praksa u Nahlinoj igraonici.

  Obuka je koncipirana tako da se svaka oblast sastoji od teoretskih i praktičnih časova, uz stalno praćenje individualnog napretka polaznica kroz samostalne zadatke.

  Polaznice će po završetku obuke biti osposobljene da:
  • Zadovolje potrebe djeteta uz uvažavanje njegove/njene ličnosti,
  • Stvore sigurno fizičko i emocionalno okruženje za dijete,
  • Brinu za dijete i pružaju prvu pomoći.

  Nastavu će držati iskusne stručnjakinje:

  1. Mirsada Hadžić, psihologinja
  2. Azra Ibrahimović, psihologinja
  3. Sabrija Mehmedović, pedagoginja,
  4. Mersida Poturak Kamber, pedagoginja
  5. Alma Sejtarija Memišević, dr. medicine
  6. Safija Softić-Namas, dr. medicine

  PREDUVJET za pohađanje obuke je završena SSS, III ili IV stepen.

  TRAJANJE OBUKE: Obuka će se realizirati od 31. januara do 11. aprila 2019. u prostorijama CEI „Nahla“ u ulici Džemala Bijedića 122 u Sarajevu.

  TERMINI: Nastava će se održavati ponedjeljkom i četvrtkom u terminu od 17.45 do 21.00h, te po potrebi subotom. Praktična nastava će se realizirati u Nahlinoj igraonici, u terminima po individualnom dogovoru.

  Po završetku obuke polaznicama koje uspješno završe obuku (polože završni ispit) izdat će se certifikat.

  CIJENA: 300 KM (mogućnost plaćanja u dvije rate)

  Šta je sve uključeno u cijenu:
  • 75 časova nastave,
  • materijali za nastavu,
  • završni test,
  • izdavanje certifikata.

  NAČIN PRIJAVE: prijaviti se možete isključivo putem ONLINE FORMULARA. Broj mjesta na obuci je ograničen.

  Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja obratite se na e-mail: elvira@nahla.ba.

 •  
 • 12.12.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.